Wykonujemy diagnozy w kierunku: dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii. Zapraszamy!

Psychologiczna Pracownia Konsultacyjno-Wychowawcza działa od 1983 roku w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Znajduje się też w rejestrze placówek niepublicznych warszawskiego Kuratorium Oświaty.

Zespół Pracowni to psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, terapeuci i logopedzi z wieloletnim doświadczeniem. Placówką od momentu powstania kieruje mgr Agnieszka Galica.

Przyjmujemy dzieci, młodzież i dorosłych niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowań.

Wizyty prowadzone są na terenie Pracowni lub on-line..

Na życzenie zapewniamy anonimowość.

RODO w Pracowni Na Uboczu
konsultacja | diagnoza | terapia